Хваление и поклонение


Поклонението променя живота на човека!

 
Каква истинска нужда има всеки от нас да намери правилното си място пред Бога! 
 

Първо съдържание, после форма

Ако Божието Слово и проповядването му е като храната за църквата, то хвалението е нейното дихание. Музиката е език, на който все повече хора говорят и който все повече хора слушат. Влиянието и посланието на музиката е огромно. Някой би попитал защо трябва Бог да бъде възхваляван? И отговорът е: Не трябва. Възхвалата, възхитата и преклонението са естествен резултат от срещата с живия Бог. Истинското хваление и поклонение пред Бога не е продукт на натиск отвън, а вътрешен изблик на възхитено и благодарно сърце.


Макар хвалението да е било винаги неделима част от богослужението и живота на вярващите, през последните години то се развива в посока на осъвременяване и изразност на съвременен език, с нова музика, като същевременно се съхраняват и бисерите на църковната традиция. Ние искрено вярваме в здравословния баланс между старите и изпитани химни (от една страна) и новите хвалебни младежки песни (от друга).Ако желаете да се включите в хор, хвалебна група, камбанен хор, свържете се със Стефи Георгиева
Жертва на хвалба

Ние вярваме, че сърцето на Бога се радва, когато Го хвалим чрез красиви песни. За да възвеличиш някого обаче, трябва първо самият ти да си се смирил. Тъкмо такава е и целта на хвалението. Библията ни съветва "чрез Исус да принасяме на Бога непрестанно хвалебна жертва - плод от устни, които изповядват Неговото име" (Евреи 13:15). Затова нашето хваление пред Бога ще бъде не само миг на удоволствие, а и истинска жертва на поклонение пред Онзи, който така или иначе го заслужава. 
 

На Теб, Спасителю, отдаваме дължимото! 

Галерия
Служения
Ресурси
Онлайн
© copyright 2019, Първа баптистка църква София