Социален център и църква

Описание на проекта

Визия на проекта

Страната ни е една от най-бедните в Европа. Макар и членка на ЕС от 2007 г., България все още е далеч от развитите държави в общността.

В една подобна икономическа обстановка най-много страдат рисковите групи в обществото – бездомните и възрастните хора, институционализираните деца, хората с увреждания (умствени или физически), хората с различен етнически произход. 

Социалните последствия от икономическата ситуация се простират далеч отвъд границите на България. Много млади наши сънародници емигрират с надеждата да намерят по-добър живот, но за съжаление не са малко тези, които по всяка вероятност ще бъдат жертва на различни криминални прояви. Около 10 хил. деца годишно стават жертва на трафиканти на хора, много от тях са принудени да проституират.

Осъзнавайки нуждата да бъдем сол и светлина в града, където Бог ни е призовал да Му служим, както и поради нарастващата нужда от ново място за богослужения, през 2004 г. църквата ни започна изграждането на Социално-просветен център и Църква недалеч от съществуващата църковна сграда.


Чрез този Център църквата ни си поставя следните цели:

• Да осигури практична помощ, която е финансово достъпна (или в някои случаи – безплатна) на разположение на изпитващите най-остра хуманитарна и социална нужда.

• Да осигури адекватно обслужване, чиято гъвкавост да го прави непосредствено приложимо.

• Да осигури помещения и обслужване от най-високо качество.

• Да създаде център, който да е финансово самоиздържащ се чрез внимателно реализиране на бюджетните средства по начин, който позволява ефективното усвояване на печалбата от елементите в центъра, от които тя може да бъде реализирана, в подкрепа на социалната и хуманитарна дейност предлагана в и чрез него.

• Да постави нови етични стандарти на бизнес взаимоотношения и обслужване в България.

• Да предостави помещения за бързорастящото общество за събиране, богослужение и по-нататъшно развитие на социална им дейност. 
 

Набиране на средства
Можете да се включите със средства в социалното служение на Първа баптистка църква и на Фондация "Добрият Самарянин", като участвате във волните пожертвувания, събирани по време на богослуженията, или като изпратите сума по банков път на някоя от следните сметки:

Име:
Евангелска баптистка църква - София 1
ул. Осогово № 63, София 1309.

Банка:
UniCredit BULBANK, Sveta Nedeliya 7, Sofia 1000

Swift Code: UNCRBGSF

Сметка в ЛЕВА: IBAN: BG27 UNCR 7630 1014 4339 02
Сметка в EURO: IBAN: BG16 UNCR 7630 1475 6469 84
Сметка в USD: IBAN: BG60 UNCR 7630 1114 4339 06

Основание за плащане: Дарение

-------------------------------------------------------------------------------------

Име:
Фондация "Добрият Самарянин"
ул. Осогово № 63, София 1309.

Банка:
UniCredit BULBANK, Sveta Nedeliya 7, Sofia 1000

Swift Code: UNCRBGSF

Сметка в ЛЕВА: IBAN: BG20 UNCR 7630 1000 3017 10
Сметка в USD: IBAN: BG53 UNCR 7630 1100 3017 14

Основание за плащане: Дарение

Галерия
Служения
Ресурси
Онлайн
© copyright 2019, Първа баптистка църква София