Слежуния на млади хора

Никой не е роден да живее сам! 

 
Затова ние, младежите от Първа баптистка църква (София), търсим форми и начини да се събираме и да упражняваме вярата си в Бога. Нашата цел е да си създадем такава среда, където приятелството с Христос и приятелството помежду ни да се подредят както трябва.

Младежкото събрание в неделя 
В неделя следобед  ние хапваме заедно и после разтваряме страниците на Библията, за да вникнем в някой древен пасаж. Изследването на Божието Слово е донякъде като игра на Тетрис. Парче по парче, текст след текст, стих до стих се нареждат в дълго и вълнуващо приключение. Понякога всяка тухла си пасва идеално върху предишната. Друг път остават празнини – отворени въпроси, неясни стихове. Пасажи, изпълнени с тайни. Дълго и оплетено с вълнения е пристъпването в света на Библията!

 
Неделното младежко събрание е също така и мястото, където можеш да споделиш песента на своето сърце, да се помолиш за нечия нужда, да зададеш труден въпрос или да се отпуснеш в творческа игра с останалите. Заповядай сред нас! Какъв по-хубав начин да изкараш неделния следобед. Намери ни и във Фейсбук

В домашни групи  
От опит сме стигнали до извода, че едно от удачните места за изучаване на Божието Слово е в домашна обстановка. Затова се събираме в няколко домашни групи. Предимствата са очевидни. В уютната обстановка на нечий хол е далеч по-спокойно и отпускащо. Човек се чувства непринуден и откровено може да споделя нужди за молитва, лични проблеми или постигнати духовни победи. Тук всеки държи Библия в ръка, следи изучавания пасаж и може спокойно да задава въпроси.

Ако не си включен в някоя домашна група, свържи се с нас, за да поговорим къде би било най-добре да те насочим. А пък ако имаш желание да отвориш собствения си дом за изучаване на Библията, още по-добре! Бог да те благослови за гостоприемството! 


На гости в Младост 
През последната неделя всеки месец гостуваме на младежите от Християнска баптистка църква „Младост”. Какъв хубав шанс да укрепваме приятелства в общата ни вяра! На чаша топло кафе или ароматен чай, от време на време с домашно приготвен кейк или просто с купешки бисквити – важното е да бъдем заедно и да търсим общото помежду ни.
 

Приятелства с други младежи 
Именно тези две думи – „заедно” и „общо” – бележат и нашето участие в младежки инициативи извън рамките на Първа баптистка църква. Ние членуваме в националната младежка организация на Баптисткия съюз – ХМБО (уебсайт тук; фейсбук страница тук). Там ежегодно запрятаме ръкави да се включваме в подготовката на лагери, семинари, взаимни гостувания, младежки конференции, мисионерски начинания и всякакви други подобни събития.

Ние обичаме голямото ни баптистко семейство в България и сме готови да протягаме ръка за дружба, помощ, съвет и всякакъв обмен към всички младежи от СЕБЦБ (дълго съкращение, което означава Съюз на евангелските баптистки църкви в България).
 

В същото време обичаме да поддържаме топли отношения и с младежите от другите евангелски църкви в София. Затова правим всичко възможно да градим приятелства в Евангелската младежка организация (ЕМО), да се включваме в общи младежки събрания в столицата, да изпращаме свои отбори било на евангелски футболни срещи, било на състезания за познаване на Библията (като това, което се организира от "Приятели на Библията"). Правим го не само защото ни е приятно, но и защото нашият Господ ни е завещал предупреждение, че по любовта и единството помежду ни ще се познава, че сме Негови.
 
  

Ние вярваме
в Христос като наш спасител,
в Библията като наш хляб и
в Църквата като наше семейство! Тийнейджърско събрание: неделя сутрин от 10:30 ч. (по време на богослужението) 
Младежко събрание: неделя следобед от 14:30 ч. 

 
Галерия
Служения
Ресурси
Онлайн
© copyright 2019, Първа баптистка църква София