Неделно училище за деца

Имат ли място децата в църквата?  
Не е ли богослужението предназначено само за възрастни? Имаме ли право да определяме в какво да вярват децата ни?
Библията е категорична по отношение на децата и връзката им с Бог, на ролята им в семейството и в църквата и на нашата отговорност за възпитанието им. 

„Тези думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти и на тях да учиш прилежно децата си...” (Второзаконие 6:6-7)


Какво знаем за децата?
В сърцата им е стаена почти непокътната любов към Бог и доверие в Неговата сила и загриженост. За децата е естествено да възприемат Бог едновременно като върховен авторитет и като нежен и любящ баща. Не случайно Исус дава именно децата за пример, когато говори за достъпа ни до Небесното царство: „Истина ви казвам, ако не се обърнете и не станете като дечицата, няма да влезете в небесното царство.” (Матей 18:3)

В същото време децата са изключително податливи на външни влияния. Заобикалящата среда – връстници, учители, медии, модни течения – може за много кратко време да преобърне светоусещането и да промени ценностите им. Бог натоварва нас, възрастните, с отговорността да наставляваме малките още от най-ранното им детство и да ги учим да различават доброто от злото, да взимат отговорни решения и да търсят близко общение със своя Създател.

„Възпитавай детето в пътя, по който трябва да върви, и няма да се отклони от него, дори когато остарее.” (Притчи 22:6)
 

Какво правим за децата?
Ние вярваме, че децата са неразривна част от църковното семейство. Затова преди своето Неделно училище те започват богослужението заедно с цялата църква. Наричаме този момент Петминутка по очевидни причини. След като участват в хвалебното пеене и изслушват онагледена кратка библейска история, църквата ги изпраща с молитва към техните неделни занимания. 

В I ЕБЦ (София) служението сред децата в т.нар. Неделно училище има дългогодишни традиции.

Всяка учебна година децата се разделят в подходящи за възрастта им групи. На официалното откриване през месец септември се съобщават съответните групи от деца и учителите, които ще работят с тях. 

Всяка от групите работи по учебен план, изготвен от неделните учители в началото на учебната година. Децата в неделното училище се запознават с библейски герои и истории, обсъждат как да прилагат наученото от Библията в ежедневието си, творят и майсторят. Целта е по забавен и достъпен начин да опознават Бог и да изграждат близки взаимоотношения с Него. Неделното училище помага да се посрещне естествената необходимост на децата да общуват с Бог.

„Исус каза: Оставете дечицата и не ги възпирайте да дойдат при Мене, защото на такива е небесното царство.” (Матей 19:4)

В календара на неделното училище има няколко важни събития, за които децата се подготвят с много усърдие и вълнение и които споделят с цялата църква. Това са специалните празнични програми за Рождество Христово и Възкресение, както и Откритият урок в края на всяка учебна година. 
 

Бюлетин
На всеки 6-8 седмици неделното училище издава информационен бюлетин, чрез който можете да се информирате за темите на уроците, предстоящите мероприятия, нуждите и постиженията на служението с децата в църквата. Разбира се, всеки любопитен да надникне в „класните стаи” е добре дошъл да погледа и да помогне според възможностите си.
 

Обучение
Веднъж годишно се провежда семинар за подготовка на учители в неделното училище. Целта е да обучаваме желаещите да се включат в работата с деца, да  разширяваме знанията и уменията на настоящите учители, да обменяме опит с учители от други църкви и да се насърчаваме взаимно в работата, която Бог ни е поверил. 

За повече информация за Неделното училище се обърнете към Дафинка Йовчева


 

Галерия
Служения
Ресурси
Онлайн
© copyright 2019, Първа баптистка църква София