За нас

Визитка

Кратка история 

Баптистката църква в София съществува от над 120 години. Основана през 1888 г., тя е сред основните евангелски общности, носещи светилника на благовестието в десетилетията на Царска България. От трийсетте години на XX век богослуженията се провеждат в новопостроената сграда на ул. Осогово 63 (вж. снимка вдясно, благодарение на Блог "Стара София"). 

През епохата на комунизма редица пастири и водачи на баптистки църкви от София и други градове на страната са подложени на системен тормоз, обвинявани в предателство и хвърляни в затвор заради вярата си в Христос. Евангелският пламък обаче се съхранява. Тъй като Божието Слово не може да бъде завързано в окови, вярата бива съхранена, а в началото на 90-те години на ХХ век Софийската баптистка църква достига ново възраждане. За последните двайсетина години църквата нараства повече от десетократно. 


Днес църквата преживява нов етап на съживление, с насочена към XXI век визия и фокусирана работа сред млади хора. Заедно с фондация "Добрият самарянин" църквата строи нов Социално-просветен център (на пресечката на ул. Осогово и ул. Кирил и Методий). Центърът ще бъде изцяло посветен за духовно, социално и просветно служение на Господ Исус Христос. Водени от мотото на Ефесяни 4:4-6, Божиите синове и дъщери от улица Осогово сега се стремят да служат в двете насоки на благовестието - споделянето на вестта за новия живот в Христос и подпомагането на слабите хора в името на Бога. 


I ЕБЦ (София) е член на Съюза на евангелските баптистки църкви в България (СЕБЦ), а заедно с него и в общото семейство на Обединени евангелски църкви (ОЕЦ) в България и в общността на Европейската баптистка федерация (ЕБФ). Служението сред жени е част от националната Женска баптистка организация (ЖБО), а тийнейджърите и младите хора са включени в Християнската младежка баптистка организация (ХМБО) в България. Цялата църква вярва в единството на Христовото тяло, в спешността Бог да бъде познат в България и в скорошното завръщане на Спасителя. Затова вярващите от I ЕБЦ (София) са готови да работят на евангелското поле редом с всички останали Божии деца в София. 

 

В какво вярваме
Вярваме в Един Бог, вечно съществуващ в три лица: Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. Вярваме в Бога като Творец на всичко видимо и невидимо. (Колосяни 1:16)

Вярваме в Божественото вдъхновение на Свещеното Писание – Божието Слово - като единственото Божие откровение, достоверен и върховен авторитет по всички въпроси на вярата и живота. (2 Тимотей 3:16)

Признаваме всеобщата греховност и вина на човека пред Бога, и вярваме в заместническата жертва на дошлия в плът Божий Син, Господ Исус Христос, като единствена и все достатъчна основа за изкупление от вината и силата на греха.

Вярваме, че грешникът се оправдава единствено по Божия благодат, чрез новораждането, само по вяра в изкупителното дело на Исус Христос. (Римляни 3:21-26; 6гл.)

Вярваме в Личността и делото на Святия Дух на Бога, Който изобличава за грях и ни води чрез спасително покаяние към създаването на един нов човек във вярващия, по образа на Христос, и към произвеждане на подходящи плодове в нашия живот. (Галатяни 5:22,23,25; Иоан 14:26; 16:8-11,13-14)

Вярваме, че Църквата на Христос на земята се състои само от вярващи, които са равни помежду си пред Бога. Приемаме свещеничеството на всички вярващи, и правото на всеки вярващ да чете и тълкува Божието Слово. (1 Петрово 2:5,9; Откровение 1:6)

Приемаме и практикуваме следните основни тайнства: Господната Трапеза (1 Коринтяни 11:23-32) и Кръщението (Римляни 6:4-5).

Вярваме, че кръщението в Името на Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух, е само за вярващи хора, на съзнателна възраст, доброволно и отговорно приемащи го върху себе си. То е израз на вярата им, а не средство за постигане на спасение и се извършва чрез потапяне във вода. (Деяния на Апостолите 8:36-38).
 

Настоятелство
Църковното настоятелство е органът, според действащия устав на СЕБЦ в България, който пряко ръководи църковния живот. Църковното настоятелство се избира от Общо събрание на църковните членове и е с дву-годишен мандат. Членовете на църковното настоятелство към 2012г. са:
Владимир Райчинов, Володя Георгиев, Кирил Ангелов, Димитрина Опренова, Дафинка Йовчева, Зорница Нечева, Иво Христов, Димитър Георгиев, Станислав Димитров, Стефан Миленов, Христо Трендафилов. Председател на настоятелството и главен пастир е п-р Теодор Опренов.
 

Как сме регистрирани
Църквата ни е възникнала през далечната 1888г. (вж. История на възникване). Член е на Съюза на Евангелските баптистки църкви в България, като е един от основателите му, от самото му създаване през 1908г. Понастоящем, Евангелска баптистка църква София 1 е регистирана е според действащото законодателство, по действащия Закон за вероизповедания в Република България, като дейността й е регулирана според Устава на Съюза на Евангелските баптистки църкви в България.
 

Къде членуваме
Евангелската баптистка църква е член на Съюза на евангелските баптистки църкви в България, като посредством него е част от Обединени евангелски църкви в България, Европейската баптистка Федерация, Световния баптистки алианс, Европейски съвет на църквите и Световният съвет на църквите.
 

Кои са партньорите ни
Световен баптистки алианс

Европейска баптистка федерация

Обединени евангелски църкви в България

Български партньори Великобритания


Български партьнори САЩ

Мисия без граници - България

и др.

 

FAQs - Често задавани въпроси
Секта ли сте?

Дефиницията на думата „секта” е следната: псевдо-религиозна група, отделила се от основна религиозна група и отричаща някоя от основните библейски истини. очевидно е, че нашата църква не попада в такава категория. (вж. „В какво вярваме”). Още повече, че в България, за съжаление, утребата на думата "секта" се припокрива по значение с думата „култ” – опасно религиозно движение, засташаващо обществото.

Църквата ни, като част от Баптисткото движение, има над 400г. присъствие в световен мащаб, и е част от вековно утвърдения клон на Християнството - Протестанството. на територията на днешна България, присъства от около 130г., като началото й е далеч преди освобождението на България от Турско иго. Евангелската баптистка църква е основана в София през 1888г. има активно присъствие в столицата от над 120г. и се помещава в настоящата си сграда вече 80г. (вж. "История на възникване")

Защо в църквата ви няма икони?

Вярваме, че човек няма нужда от визуални изображения, за да си осигури духовна връзка с Бога и за да подпомогне своята молитва и религиозно чувство. Бог присъства в еднаква сила навсякъде и не може да бъде ограничен от определено място (напр. църковната сграда) или изработен от материал предмет (дърво, камък, метал, стъкло и т.н). (вж. „В какво вярваме”)

Каква е разликата между вас и Православната (и Католическата) църква?

Признаваме ролята на Българската Православната Църква в историческото развитие на българскя народ и запазването на християнството по нашите земи. Признаваме за наши братя и православните, и католическите християни, които вярват в Името на Исус Христос, Божия Син като единственият път, определен от Бог, за спасение на човека. Вярваме, че ако търсим съпоставка в Библейските истини и Божието Слово, то не би трябвало да намерим разлика във вярата си с Православните и Католически вярващи. Различията, обаче са видими, когато сравним литургиката и традицията на богослужение и практичен християнски живот. ние се отличаваме с това, че вярата ни не признава друго откровение (канон и основа) за църква, вяра и живот, освен Библията - Божието Слово. Църковната традиция, макар и важна в исторически аспект, не може да бъде смятана сама по себе си за откровение или тълкувание на Божиите думи и повеления към съвремените християни. Нашето разбиране е вкоренено в стремеж да запазим евангелската вяра (благовестието на Исус Христос), каквато я намираме в поучението на апостолите в първите векове на християнската история, и така както е описана в Божието Слово – Библията, като същевременно я представяме по възможно най-достъпния начин на съвременния човек. (вж. „История на възникване” и „В какво вярваме”)

Как протича едно ваше богослужение?

Входът е свободен. Залата ни е отоплена и осветлена, семпло подредена, с места за сядане на всеки участник в богослужението. То се състои от общо църковно пеене (насърчаваме участието на всички богомолци и присъстващи на църковната служба), общи и индивидуални молитви, проповед (прочит, обяснение и насоки на приложение на поученията в Свещеното Писание), предложена от пастори и богослови, споделяне на преживявания, време за доброволни дарения и общуване. Мултимедия и музикален съпровод се осъществяват на живо. Обикновено богослужението продължава от 60 до 90 минути.

Галерия
Служения
Ресурси
Онлайн
© copyright 2019, Първа баптистка църква София