Домашни библейски групи

Към църквата има няколко групи за общение и изучаване на Библията.

Курсове – въведение към Библията и вярата

Курсове – предбрачно съветване.

Курсове – други...

Галерия
Служения
Ресурси
Онлайн
© copyright 2019, Първа баптистка църква София