Богослужение

Редовни седмични събрания на църквата 
  • неделя .................................. от 10:30 ч. - сутрешно богослужение 
  • неделя .................................. от 14:30 ч. - събрание на млади хора
  • сряда ................................... от 18:30 ч. - молитвено събрание
  • всяка последна неделя ........ от 14:00 - женска конференция 
Галерия
Служения
Ресурси
Онлайн
© copyright 2019, Първа баптистка църква София