Библиотека


Библиотека "Зад амвона"

Библиотеката "Зад амвона" към Първа баптистка църква разполага с над 1400 тома книги. Тя предлага на читателите както специализирана, така и общодостъпна евангелска литература. Това е една от най-големите колекции на подобен вид литература в България. 

Библиотеката е отворена веднага след богослуженията в неделя сутрин и сряда вечер.

Библиотеката се поддържа е в сътрудничество с Издателство "Нов човек".

Галерия
Служения
Ресурси
Онлайн
© copyright 2019, Първа баптистка църква София